Управління кадровими ресурсами в системі охорони здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Андрущенко, А. М.
Andrushchenko, A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У магістерській роботі «Управління кадровими ресурсами в системі охорони здоров’я» розкрито теоретичні основи управління кадровими ресурсами в системі охорони здоров’я. Проведено аналіз кадрових ресурсів в системі охорони здоров’я. Вдосконалено механізм розвитку кадрових ресурсів в системі охорони здоров’я. Метою магістерської роботи є проведення ситуаційного аналізу та визначення поточного стану кадрових ресурсів системи охорони здоров’я України (КРОЗ), визначити прогалини та пріоритетні потреби, а також запропонувати шляхи зміцнення потенціалу КРОЗ. Об’єктом дослідження є процеси функціонування кадрових ресурсів в системі охорони здоров’я. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади кадрових ресурсів в системі охорони здоров’я.

Опис

Андрущенко, А. М. Управління кадровими ресурсами в системі охорони здоров’я = Human Resources Management in the Healthcare System globalization : магістерська робота ; спец. 073 “Менеджмент“ / А. М. Андрущенко ; наук. кер. А. Б. Трушлякова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 105 с.

Ключові слова

управління, кадрові ресурси, система охорони здоров’я, посадова інструкція, лікар, середній медичний персонал, нефінансові стимули, мотивація, 073 “Менеджмент“, management, human resources, health care system, job description, doctor, paramedical staff, non-financial incentives, motivation

Бібліографічний опис