Бухгалтерський і податковий облік розрахунків з бюджетом (на матеріалах СТОВ "Куяльник")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кучмій, Каріна
Kuchmii, Karina

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну роботу присвячено проблемі бухгалтерського та податкового обліку розрахунків з бюджетом. Обґрунтовані теоретичні, науково-методичні і прикладні питання бухгалтерського та податкового обліку розрахунків з бюджетом підприємства, розроблені практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення організації бухгалтерського і податкового обліку розрахунків з бюджетом на конкретному підприємстві. Проведено аналіз господарської діяльності і фінансового стану підприємства, розраховано показники ліквідності, платоспроможності, майнового стану, ділової активності. На основі критичного розгляду діючого порядку бухгалтерського і податкового обліку розрахунків з бюджетом підприємства показано неузгодженість окремих нормативних актів відносно бухгалтерського обліку і податкової звітності.

Опис

Кучмій, К. Р. Бухгалтерський і податковий облік розрахунків з бюджетом (на матеріалах СТОВ "Куяльник") : робота бакалавра; 071 "Облік і оподаткування" / К. Р. Кучмій ; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : ПФ НУК, 2021. – 85 с.

Ключові слова

бухгалтерський облік, оподаткування, бюджет, податкова звітність, 071 "Облік і оподаткування"

Бібліографічний опис