Аналіз багатоякірної системи утримання плавучих об’єктів океанотехніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Галь, А. Ф.
Гайдай, Г. Ю.
Грєшнов, А. Ю.
Hal, A. F.
Haidai, H. Yu.
Hrieshnov, A. Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Отримано математичний вираз, що дозволяє проводити оцінку впливу маси якірної лінії на кінетичну енергію системи «плавучий об’єкт–якірний канат», на основі якого було проведено чисельний аналіз якірних зв’язків плавучих бурових платформ різного типу. Показано, що вплив маси якірної лінії на кінетичну енергію системи «плавучий об’єкт–якірний канат» малий і лежить у межах 1–2 %, а в багатьох випадках і значно нижче 1 %, водночас вплив приєднаних мас води якірної лінії також лежить у цих межах. Доведено, що зі збільшенням попереднього натягу якірного каната вплив маси якірної лінії зменшується; зменшення робочої глибини й довжини канату також приводить до зменшення впливу маси якірної лінії. Водночас маса сталевих тросів має менший вплив на кінетичну енергію системи в порівнянні з якірними ланцюгами. На підставі проведених розрахунків було виведено статистичну формулу для оцінювального розрахунку приєднаних мас води якірних ліній багатоякірних систем у залежності від їхніх технічних характеристик (погонної ваги якірного зв’язку, його діаметру й довжини). Фізика утримання плавучих об’єктів за допомогою багатоякірних систем досить складна й залежить від конструкції самого плавучого об’єкта, глибини моря в районі його розташування, а також погодних умов, які мають свої особливості в залежності від географії, рельєфу морського дна й інших океанографічних умов. Представлено конструктивні рішення різного роду проблем, пов’язаних з експлуатацією якірних ліній у складі системи «плавучий об’єкт–якірний канат», які вирішуються шляхом зміни площі ланок якірних ланцюгів, використання дроселів і ламінаторів потоку, що може, на думку авторів, значно зменшити кількість аварій на об’єктах із пасивними системами позиціювання. Формалізовано концептуальні положення регулювання силових потоків у гнучких якірних зв’язках системи утримання плавучого об’єкта внаслідок зміни приєднаної маси води в якірних лініях шляхом застосування додаткових елементів ланок якірних ланцюгів, що мають спеціальну конструкцію (додаткові елементи у вигляді плоских пелюсток, дроселів, ламінаторів).

Опис

Галь, А. Ф. Аналіз багатоякірної системи утримання плавучих об’єктів океанотехніки = Analysis of the marine technology floating objects multi-anchor positioning system / А. Ф. Галь, Г. Ю. Гайдай, А. Ю. Грєшнов // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Технічні науки. – Київ, 2020. – Т. 31 (70), ч. 2, № 2. – С. 154–159.

Ключові слова

якірна лінія, система позиціювання, кінетична енергія, океанотехніка, приєднана маса, anchor line, positioning system, kinetic energy, marine technology, attached mass

Бібліографічний опис