Дослідження методів та алгоритмів для розробки ІС оптимізації планування випуску продукції компанії «ЯрмарОК смаколиків»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Хасанова, К. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема магістерської роботи «Дослідження методів та алгоритмів для розробки ІС оптимізації планування випуску продукції компанії «ЯрмарОК смаколиків»». На продовольчому ринку України широко представлені різноманітні м'ясні продукти. Підвищеним попитом серед населення користуються вітчизняні ковбасні вироби. Саме їх воліють купувати 98 % населення. Тому українські м'ясопереробні підприємства зацікавлені у розширення асортименту випущених ковбас, підвищення їхньої конкурентоспроможності та зниженні собівартості. Метою дослідження є підвищення продуктивності праці та якості виробів за рахунок впровадження інформаційної системи для оптимізації планування випуску м’ясної продукції компанії. Для досягнення мети в роботі вирішено задачі аналізу процесу транспортування товару від постачальника до споживача; аналізу методів випуску продукції; розроблена математична модель; проведено системний аналіз методів оптимізації в якості інструменту для планування; досліджено існуючі системи. Наукова новизна роботи полягає в адаптації методів системного аналізу оптимізації для планування випуску м’ясної продукції. На етапі дослідження використовувались методи системного аналізу, дослідження операцій, прийняття рішень та інше. На етапі розробки застосовувалась методологія проектування UML. Робота виконана українською мовою та викладена на __ сторінках, містить __ рисунків, __ таблиці та _ додатки.

Опис

Хасанова, К. О. Дослідження методів та алгоритмів для розробки ІС оптимізації планування випуску продукції компанії «ЯрмарОК смаколиків» : магістерська робота ; спец. 126 “Інформаційні системи та технології“ / К. О. Хасанова ; наук. кер. Н. В. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2021. – 100 с.

Ключові слова

інформаційна система, оптимізація, планування, методи та алгоритми, управління виробництвом, 126 “Інформаційні системи та технології“

Бібліографічний опис