Розробка системи автоматичного керування просторовим рухом телекерованого підводного апарата в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Блінцов, Олександр Володимирович
Корицький, Віктор Ігорович
Blintsov, Oleksandr V.
Korytskyi, Viktor I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Мета. У роботі розроблено систему автоматичного керування просторовим рухом телекерованого підводного апарата, яка забезпечує високу якість процесів керування в умовах обмежень та невизначеності. Методика. Для вирішення задачі автоматизації керування просторовим рухом телекерованого підводного апарата запропоновано багатовимірний закон керування на основі мінімізації локальних функціоналів методом градієнтного пошуку другого порядку. Високу якість керування рухом підводного апарата в умовах обмежень забезпечено введенням до системи задавача інтенсивності, який побудовано на основі багатовимірної лінійної моделі об’єкта керування та регулятора, який синтезовано методом оберненої динаміки.

Опис

Блінцов, О. В. Розробка системи автоматичного керування просторовим рухом телекерованого підводного апарата в умовах невизначеності = Вesign of automatic control system of spatial motion of a remotely operated underwater vehicle under uncertainty conditions / О. В. Блінцов, В. І. Корицький // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2019. – № 1 (11). – С. 85–95.

Ключові слова

багатовимірна система автоматичного керування, інтегральне насичення, умови невизначеності, телекерований підводний апарат, multidimensional automatic control system, integral saturation, conditions of uncertainty, remotely operated underwater vehicle

Бібліографічний опис

Зібрання