Організація обліково-аналітичного процесу торгівельної діяльності малого підприємства (на матеріалах ТОВ "М’ясницький двір")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кузьменко, Катерина
Kuzmenko, Kateryna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу торговельної діяльності малих підприємств. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст понять "торгівля" і "торгівельна діяльність". Робота виконувалася на матеріалах торговельного малого підприємства ТОВ "М’ясницький двір". В роботі проаналізовано організацію обліково-аналітичного процесу торгівельної діяльності, досліджуваного підприємства, виявлено недоліки та неточності в цьому процесі, а також наведені пропозиції та рекомендації щодо усунення цих недоліків. Для удосконалення організації обліково-аналітичного процесу торговельної діяльності малого підприємства в роботі запропоновано організаційні регламенти, форми первинних документів, удосконалення методики бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

Опис

Кузьменко, К. В. Організація обліково-аналітичного процесу торгівельної діяльності малого підприємства (на матеріалах ТОВ "М’ясницький двір") : робота магістра ; 051 "Економіка" / К. В. Кузьменко ; наук. кер. Н. О. Козіцька. – Первомайськ : ПФ НУК, 2020. – 117 с.

Ключові слова

торгівля, торговельна діяльність, товар, обліково-аналітичний процес, 051 "Економіка", trade, trade activity, goods, accounting and analytical process

Бібліографічний опис