Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Мишаков, А. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну бакалаврську роботу присвячено проблемі якості та шляхам підвищення конкурентоспроможності підприємства. В роботі вивчено сутність та принципи конкурентоспроможності; фактори, які впливають на конкурентоспроможність промислового підприємства. Досліджені методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Проведено аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Проаналізовано ефективність використання трудових ресурсів, засобів стимулювання персоналу. Проведена оцінка конкурентоспроможності досліджуваного підприємства, сильні та слабкі сторони в конкурентній позиції. З’ясовано, що підприємству необхідно удосконалити технологію виробництва щоб залишатись на лідируючих позиціях. За результатами здійсненого у бакалаврській роботі дослідження сформовані напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства, інструменти реалізації та їх можливий вплив на результативність діяльності підприємства. Запропонований комплекс заходів покращення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства. Здійснено економічне обґрунтування ефективності впровадження нової технологічної лінії, нового типу обладнання, яке забезпечить позитивний вплив на результативність діяльності підприємства.

Опис

Мишаков, А. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / А. О. Мишаков ; наук. кер. І. А. Хмарська. – Первомайськ : ПФ НУК, 2021. – 92 с.

Ключові слова

конкурентоспроможність, фактори які впливають на конкурентоспроможність, методи оцінки конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкуренція

Бібліографічний опис