Методика розвитку витривалості у бігунів 16-17 років на довгі дистанції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Гостєва, Д. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

До магістерської наукової роботи «Методика розвитку витривалості у бігунів 16-17 років на довгі дистанції». Магістрант: Гостєва Діана Володимирівна Керівник: – к.ф.в.іс., доцент кафедри ФВіС Деркач Віктор Миколайович. Магістерська наукова робота присвячена методиці та розвитку витривалості бігунів. Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес у бігунів 16-17 років, спрямований на розвиток витривалості. Мета роботи – перед проведенням досліджень всі спортсмени які брати участь у дослідженнях пройшли медичне обстеження та отримали дозвіл у Миколаївському фізкультурно-оздоровчому диспансері. На кожного спортсмена була заведена індивідуальна медична картка, з фіксуванням даних про фізичний стан та антропометричні та фізіологічні зміни. Також було отримано дозвіл батьків на проведення під час тренувального процесу педагогічного експерименту. Практичне значення – висновки з роботи і результати педагогічного експерименту дозволяють підвищити ефективність процесу розвитку витривалості у бігунів 16-17 років, що спеціалізуються в бігу на довгі дистанції. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатку. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти розвитку витривалості у бігунів старшого юнацького віку. У другому розділі проводиться методика та дослідження витривалості у спортсменів 16-17 років. У третьому розділі розвиток витривалості у бігунів старшого юнацького віку на довгі дистанції. Четвертий розділ присвячений результатам розвитку витривалості у бігунів старшого юнацького віку на довгі дистанції. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отримання результатів. Магістерська наукова робота містить 75 сторінок (без додатків), 11 таблиць, 32 джерел, 2 додаток.

Опис

Гостєва, Д. В. Методика розвитку витривалості у бігунів 16-17 років на довгі дистанції : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / Д. В. Гостєва ; наук. кер. В. М. Деркач. – Миколаїв : НУК, 2022. – 75 с.

Ключові слова

витривалість, спортсмени, змагання, біг, довгі дистанції, тренер, 017 ''Фізична культура і спорт'', endurance, athletes, competition, running, long distances, coach

Бібліографічний опис