Інформаційно-вимірювальна система обробки даних експерименту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Галь, А. Ф.
Гайдай, Г. Ю.
Грєшнов, А. Ю.
Hal, A. F.
Haidai, H. Yu.
Hrieshnov, A. Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблено інформаційно-вимірювальну систему, яку призначено для автоматизації обробки експериментальних даних у галузі океанотехніки та морських технологій. При цьому експериментальне дослідження проводилося на спеціально розробленому лабораторному стенді для вивчення динаміки багатоякірних систем позиціонування морських об’єктів, таких як плавучі бурові платформи, бурові та рятувальні судна та інші плавучі споруди. Представлено багатовіконний графічний інтерфейс системи, який розроблено з використанням середовища програмування NETBeans IDE та мови програмування високого рівня PHP. Показано роботу програми від початку її запуску, обробки результатів дослідження та до їх виведення на екран монітору. Графічний інтерфейс системи повністю відображує роботу системи, а саме: вибір вихідних даних із бази даних або їхній самостійний ввід користувачем, обробку числових даних, одержаних під час опитування датчика, побудову діаграм затухаючих коливань системи, розрахунок основних характеристик системи та порівняння їх із теоретичними значеннями, оцінку похибки розрахунків основних показників. Розроблена інформаційно-вимірювальна система обробки лабораторних даних дає змогу підвищити ефективність сприйняття інформації та достовірність одержаних результатів під час виконання лабораторної роботи, а також скоротити час на отримання експериментальних даних. Розроблена система дає змогу поліпшити значення таких показників: час збору і первинної обробки інформації; достовірність і точність отриманих експериментальних даних; достовірність і точність результатів обробки лабораторних даних; швидкість обробки експериментальних даних. Представлена інформаційно-вимірювальна система складається з таких елементів: пристроїв вимірювання, пристрою обробки вимірювальної інформації, пристрою зберігання інформації, пристрою подання інформації у вигляді реєстраторів і індикаторів, пристрою управління, що служить для організації взаємодії всіх вузлів системи, пристрою впливу на об’єкт, що включає в себе генератори стимулюючих впливів.

Опис

Галь, А. Ф. Інформаційно-вимірювальна система обробки даних експерименту = Experimental data processing information and measuring system / А. Ф. Галь, Г. Ю. Гайдай, А. Ю. Грєшнов // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Технічні науки. – Київ, 2020. – Т. 31 (70), ч. 1. – С. 60–65.

Ключові слова

експеримент, автоматизація, якірний ланцюг, бурова установка, інформаційно-вимірювальна система, experiment, automation, anchor chain, drilling rig, information-measuring system

Бібліографічний опис