Техніко-тактична підготовка юних спортсменів з греко-римської боротьби на етапі попередньої базової підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Курочкін, І. Г.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об’єкт дослідження – процес техніко-тактичної підготовки юних спортсменів з греко-римської боротьби. Мета роботи – здійснити науково-теоретичне обґрунтування техніко- тактичної підготовки юних спортсменів з греко-римської боротьби на етапі попередньої базової підготовки та перевірити її ефективність в процесі змагальної діяльності. Практичне значущiсть oдeржаних рeзультатiв. Результати даного дослідження можуть бути використані тренерами з метою удосконалення процесу техніко-тактичної підготовки спортсменів з греко-римської боротьби на етапі попередньої базової підготовки. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів та висновків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти навчання техніко- тактичним діям юних спортсменів з греко-римської боротьби на етапі попередньої базової підготовки. У другому розділі проводиться методика та дослідження техніко- тактичної підготовки юних борців У третьому розділі оцінка ефективності методики техніко-тактичної підготовки юних спортсменів з греко-римської боротьби на етапі попередьої базової підготовки. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отримання результатів. Магістерська наукова робота містить 55, 6 таблиць, 31 джeрeло, з них 1 публiкацiя зарубіжних автoрiв.

Опис

Курочкін, І. Г. Техніко-тактична підготовка юних спортсменів з греко-римської боротьби на етапі попередньої базової підготовки : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / І. Г. Курочкін ; наук. кер. О. С. Яцунський. – Миколаїв : НУК, 2022. – 54 с.

Ключові слова

греко-римська боротьба, техніка-тактика, прийом, змагання, борець, 017 ''Фізична культура і спорт'', greco-roman wrestling, technique-tactics, technique, competition, wrestler

Бібліографічний опис