Медико-біологічні і психологічні аспекти підготовки спортсменів-ветеранів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-12-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дослідження обрано вивчення медико-біологічних та психологічних особливостей підготовки й оздоровлення спортсменів-ветеранів похилого віку. Із 446 потенційно релевантних літературних джерел після аналізу назв і рефератів за критеріями відповідності та типом статті, перевірки повних текстів за типом і результатами, а також консультацій з експертами і співавторами до прикінцевої загальної вибірки було зараховано 55 джерел. Для досягнення поставленої мети застосовано порівняльний теоретичний аналіз, конкретизацію й узагальнення даних наукової, методичної літератури і контенту мережі Інтернет, індукцію і дедукцію. Проведений аналіз літературних джерел показав, що переважна більшість авторів розглядали особливості підготовки ветеранів віком до 35–40 років, а специфіка роботи з спортсменами похилого віку й оздоровчий ефект від занять спортом залишилися поза увагою. Вивчено вікові зміни в організмі літніх осіб, викликані процесами старіння і зниженням їх фізичної активності. Доведено сприятливий вплив фізичної активності і занять ветеранським спортом на зміцнення і збереження здоров’я, запобігання так званим хворобам цивілізації і психічним стресам, на задоволення від життя, його тривалість і якість. Виявлено, що традиційні підходи до підготовки молодих спортсменів в олімпійському і професійному спорті не можуть бути безпосередньо перенесені на підготовку літніх спортсменів-ветеранів без урахування основних медико-біологічних та психологічних особливостей їхнього організму, без адаптації тренувальних навантажень до фізичного стану, рівня підготовленості і можливих медичних проти показів до занять певними видами рухової активності. Доцільно також ураховувати їх преференції стосовно добору напрямку фізичних навантажень і виду спорту. Розглянено особливості виконання і вплив на організм ветеранів фізичних навантажень аеробного і силового характеру, а також вправ на гнучкість, координацію і на розслаблення. Сформульовано основні принципи планування тренувальних навантажень для спортсменів похилого віку, медичного і педагогічного контролю за їх організмом і можливі протипокази до занять певними видами спорту, а також вимоги безпеки при проведенні занять, і рекомендації щодо організації харчування спортсменів старших вікових груп. Урахування виявлених нами вікових медико-біологічних і психологічних змін в організмі спортсменів-ветеранів похилого віку та розроблених нами рекомендацій і принципів планування і контролю тренувальних навантажень, безпеки проведення занять та головних правил харчування дасть змогу вдосконалити систему їхньої спортивної підготовки, а також забезпечити зміцнення здоров’я, підтримання професійної придатності, соціальної незалежності, продовження тривалості та якості їхнього життя.

Опис

Кім, О. В. Медико-біологічні і психологічні аспекти підготовки спортсменів-ветеранів : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / О. В. Кім ; наук. кер. О. Ю. Рибак. – Миколаїв : НУК, 2023. – 106 с.

Ключові слова

спортсмени-ветерани, підготовка, вікові зміни, навантаження, планування, контроль, безпека, харчування, 017 ''Фізична культура і спорт'', veteran athletes, training, age changes, load, planning, control, safety, nutrition

Бібліографічний опис