Удосконалення механізмів управління проектами побудови транспортних суден

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Малиновський І. О. Удосконалення механізмів управління проектами побудови транспортних суден. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми ''Управління проектами''. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 115 сторінок. У кваліфікаційній роботі були проведені дослідження з обґрунтування принципів управління проектами в умовах суднобудівного підприємства, проведено оцінку вартості проекту побудови транспортних суден, проаналізовано існуючі принципи планування виробничих ресурсів в проектах побудови транспортних суден. У результаті роботи розроблено структуру механізмів оперативного управління портфелями проектів в умовах суднобудівного виробництва.

Опис

Малиновський, І. О. Удосконалення механізмів управління проектами побудови транспортних суден = Improvement of mechanisms for managing transport ship construction projects : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / І. О. Малиновський ; наук. кер. Л. С. Чернова. – Миколаїв : НУК, 2023. – 115 с.

Ключові слова

управління проектами, суднобудівне підприємство, планово-облікові одиниці, оцінка вартості ресурсів, виробничі ресурси, транспортне судно, 122 ''Комп’ютерні науки'', project management, shipbuilding enterprise, planning and accounting units, estimation of the cost of resources, production resources, transport ship

Бібліографічний опис