Методичні рекомендації щодо створення бібліометричного профілю науковця для здобувачів наукових ступенів: другого (магістерського) – магістра; третього (освітньо-наукового) – доктора філософії; наукового рівня – доктора наук

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Костирко Тамара Миколаївна
Ларенкова Світлана Володимирівна
Гординець Світлана Юріївна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Серед важливих завдань сьогодення для науковця особливе місце посідає поширення інформації про особисті наукові напрацювання. Основним інструментарієм для вирішення цих завдань є створення та підтримка в актуальному стані наукових профілів. Створення власного академічного профілю в Інтернеті може допомогти продемонструвати видимість та авторитетність, а також визначити інтереси дослідника і знайти потенційних співробітників у своїй галузі досліджень. Керування власним профілем дає змогу зв’язати свої особисті дані з інформацією про внесок у науку, наприклад, про статті, монографії, наукові доповіді, патенти, замітки у пресі. Все це гарантує, що інші дослідники знайдуть правильну і повну інформацію про дослідження колег та їх кар’єру. Призначено для магістрів, аспірантів, науковців.

Опис

Костирко, Т. М. Методичні рекомендації щодо створення бібліометричного профілю науковця для здобувачів наукових ступенів: другого (магістерського) – магістра; третього (освітньо-наукового) – доктора філософії; наукового рівня – доктора наук / уклад. : Т. М. Костирко, С. В. Ларенкова, С. Ю. Гординець. – Миколаїв : НУК, 2023. – 37 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис