Розробка технології ізолювання танків суден для перевезення гарячих наливних вантажів = Development of ship's tank insulate technology for hot liquid cargoes carriage

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

Автори

Казимиренко, Юлія Олексіївна
Kazymyrenko, Y. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці нової технології ізолювання танків при побудові та модернізації суден для перевезення наливних вантажів у розігрітому до температур 130-265 °С стані, таких як сірка, асфальт, бітум, синтетичні смоли. Розроблена технологія дозволяє через виготовлення секцій з попередньо нанесеною тепловою ізоляцією перенести основний об'єм ізоляційних робіт до умов цеху. В основу розробки покладені принципи стабілізування тепловтрат з поверхні вантажних танків та підвищення екологічної безпеки суден, що досягнено за рахунок розробки фізичної моделі отримання нового вогнетривкого теплоізоляційного шару - синтактичного піноскла. Основні наукові результати роботи знайшли практичне застосування на підприємствах суднобудівної галузі = The dissertation is devoted to new tanks insulate technology at manufacturing and modernization of ship's for liquid cargoes carriage in warm up up to temperature 130265 °C, such as sulfur, asphalt, bitumen, synthetic pitches. The developed technology allows to transfer the basic volume of insulating works to shop conditions, with the help of a new technology of ship's hull sections manufacturing with the preliminary thermal insulation put. In a basis of this work is situate the principles of stabilization of thermal losses from a surface of cargo tanks and increasing of ecological ship's safety, that is achieved on the basis of physical model development for reception of new refractory heat-insulating layer structure - syntactic cellular glass. The main scientific results have found practical application at the shipbuilding enterprises.

Опис

Казимиренко, Ю. О. Розробка технології ізолювання танків суден для перевезення гарячих наливних вантажів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.04 / Ю. О. Казимиренко ; УДМТУ ; наук. кер. Є. Т. Бурдун. - Миколаїв, 2002. - 20 с.

Ключові слова

судна для гарячих наливних вантажів, вантажний танк, технологія ізолювання, теплоізоляційна конструкція, виготовлення секцій, модернізація суден, ships for hot liquid cargoes, insulate technology, cargo tank, heat-insulating design, manufacturing of section, modernization of ships

Бібліографічний опис

Зібрання