Формування обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ "Санта Україна")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Шкляров, Валерій
Shkliarov, Valerii

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності підприємства. В роботі досліджено економічну сутність витрат та сучасні концепції управління витратами, уточнено поняття витрат операційної діяльності як обліково-аналітичного об’єкта, розширено класифікацію витрат операційної діяльності для потреб аналітичного забезпечення управління стратегічно-орієнтованим підприємством; вивчено сутність понять витрати, витрати операційної діяльності; узагальнено основні принципи управління системою обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності та досліджено методику створення ефективної моделі обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності ПрАТ "Санта-Україна". Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності товариства, вивчено динаміку показників, які характеризують фінансові результати діяльності підприємства. Досліджено організацію системи обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності, виявлені недоліки. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності, серед яких: внесення змін до наказу про облікову політику в частині обліку витрат операційної діяльності, розробка графіку документообігу та методики організації економічного аналізу, спрямовані на забезпечення реалізації основної мети та завдань управління товариством.

Опис

Шкляров, В. М. Формування обліково-аналітичного забезпечення витрат операційної діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ "Санта Україна") : робота магістра ; 051 "Економіка" / В. М. Шкляров ; наук. кер. О. В. Грищенко. – Первомайськ : ПФ НУК, 2020. – 118 с.

Ключові слова

витрати, економічний підхід, бухгалтерський підхід, операційна діяльність, управління системою обліково-аналітичного забезпечення, 051 "Економіка"

Бібліографічний опис