Удосконалення нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру програмного забезпечення ІС з кодом на PHP та розробка програми для її реалізації

dc.contributor.advisorПриходько С. Б.uk_UA
dc.contributor.authorСербулов, Г. В.
dc.contributor.authorSerbulov, G. V.
dc.date.accessioned2022-02-04T12:45:22Z
dc.date.available2022-02-04T12:45:22Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionСербулов, Г. В. Удосконалення нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру програмного забезпечення ІС з кодом на PHP та розробка програми для її реалізації = Improving the nonlinear regression model to estimate a software size of PHP-based information systems and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / Г. В. Сербулов ; наук. кер. С. Б. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2021. – 112 с.uk_UA
dc.description.abstractКваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 112 стор., 8 табл., 10 рис., 29 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ) інформаційних систем (ІС) з кодом на PHP. Мета та завдання дослідження. Метою є підвищення достовірності оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP за допомогою нелінійної регресійної моделі. Завдання дослідження: проаналізувати існуючі регресійні моделі для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP; удосконалити регресійну модель для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP; розробити програму для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Об'єктом дослідження є процес оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Предметом дослідження є регресійні моделі для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP. Методи дослідження. У вирішенні поставлених завдань використано методи теорії ймовірності, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. Удосконалено регресійну модель для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP на основі нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB, яка дозволяє підвищити достовірність оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP в порівнянні з існуючими регресійними моделями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програму для оцінювання розміру ПЗ ІС з кодом на PHP для системи моделювання Scilab 6.0.0. Апробація результатів досліджень. Результати досліджень були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції. Публікації. Результати роботи викладені у 1 публікації, а саме: 1 матеріалах Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.uk_UA
dc.description.abstract1The qualification work in obtaining a master's degree in specialty 121 –"Software Engineering". Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Mykolayiv, 2021. The qualification work is presented on the 112 pages of typewritten text, contains 8 tables, 10 figures, 5 appendices and 29 references. Relevance of the topic of the work: the need to increase the confidence of estimating a software size of PHP-based information systems. The goal and objectives of the study. The goal of the study is to increase the confidence of estimating a software size of PHP-based information systems by nonlinear regression model. The objectives of the study: to analyze existing regression models to estimate a software size of PHP-based information systems; to improve the regression model for estimating a software size of PHP-based information systems; to develop the software for estimating a software size of PHP-based information systems. The object of the study is the process of estimating a software size of PHP-based information systems. The subject of the study is the regression models for estimating a software size of PHP-based information systems. The methods of the study. The methods of probability theory, mathematical statistics, regression analysis are used in solving the problems. The scientific novelty of obtained results. The nonlinear regression model for estimating a software size of PHP-based information systems is improved based on the Johnson normalizing transformation of SB family which allows to increase confidence of estimating a software size of PHP-based information systems in comparison with existing nonlinear regression models. The practical significance of obtained results is that the software realizing the constructed model is developed for the simulation system of Scilab 6.0.0. Approbation of study results. The study results were presented at the All-Ukrainian scientific Internet-conference. Publications. The study results were published in one publication: the materials of the All-Ukrainian scientific Internet-conference.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2022-02-04T12:43:58Z No. of bitstreams: 1 Serbulov_magister.pdf.pdf: 3296057 bytes, checksum: edfabafffe41080cae7adb53fad4a727 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2022-02-04T12:44:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Serbulov_magister.pdf.pdf: 3296057 bytes, checksum: edfabafffe41080cae7adb53fad4a727 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2022-02-04T12:44:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Serbulov_magister.pdf.pdf: 3296057 bytes, checksum: edfabafffe41080cae7adb53fad4a727 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-02-04T12:45:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Serbulov_magister.pdf.pdf: 3296057 bytes, checksum: edfabafffe41080cae7adb53fad4a727 (MD5)en
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5053
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectрегресійна модельuk_UA
dc.subjectоцінювання розміру програмного забезпеченняuk_UA
dc.subjectінформаційна системаuk_UA
dc.subjectPHPuk_UA
dc.subject121 "Інженерія програмного забезпечення"uk_UA
dc.subjectregression modeluk_UA
dc.subjectsoftware size estimationuk_UA
dc.subjectinformation systemuk_UA
dc.subjectPHPuk_UA
dc.titleУдосконалення нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру програмного забезпечення ІС з кодом на PHP та розробка програми для її реалізаціїuk_UA
dc.title1Improving the nonlinear regression model to estimate a software size of PHP-based information systems and developing the software for its implementationuk_UA
dc.title22021
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Serbulov_magister.pdf.pdf
Розмір:
3.14 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: