Обліково-аналітичне забезпечення фінансових результатів (на матеріалах ТОВ «Побузький завод абразивів»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Бриленко, Ольга

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів. В роботі вивчено сутність обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів, її структуру, розкриті питання формування інформаційної бази, підприємства і проведення аналізу; проблеми орієнтації результатів аналізу на підвищення ефективності управління в сфері фінансових результатів. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за два останніх роки. Також здійснено аналіз фінансових результатів. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження запропоновано заходи покращення обліково-аналітичного забезпечення фінансових результатів, серед яких розмежування господарських операцій відповідно до їх участі у створенні: 1) безпосередньо фінансових результатів з відображенням на рахунках класу 7 “Доходи і результати діяльності” і 2) вартості підприємства з відображенням на рахунках класу 4 “Власний капітал тa забезпечення зобов’язaнь” в частині власного капіталу. Запропоновано заходи покращення аналітичного забезпечення формування фінансових результатів, що сприятиме зростанню ефективності облікової роботи підприємства. Обґрунтовано системи аналітичних показників з метою створення інформаційного забезпечення контролювання формування, розподілу та використання фінансових результатів.

Опис

Бриленко, О. О. Обліково-аналітичне забезпечення фінансових результатів (на матеріалах ТОВ "Побузький завод абразивів") : магістерська робота ; спец. 051 "Економіка" / О. О. Бриленко; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : ПФ НУК, 2019. – 150 с.

Ключові слова

фінансові результати, витрати, доходи, система контролювання, обліково-аналітичне забезпечення, бухгалтерський облік, аналіз, 051 "Економіка", financial results, expenses, revenues, system of controlling, accountinganalytical providing, accounting, analysis

Бібліографічний опис