Регіональна економічна інтеграція країн Близького Сходу: сучасні виклики та тенденції розвитку світового енергетичного ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Горін, Д. Б.
Horin, D. B.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Горін Д.Б. Регіональна економічна інтеграція країн Близького Сходу: сучасні виклики та тенденції розвитку світового енергетичного ринку – кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022. У роботі висвітлено методологічні основи регіональних трансформаційних зрушень на глобальному етапі світогосподарського розвитку, теоретичні аспекти розвитку регіональної економічної інтеграції та концептуальні засади міжнародного співробітництва країн в енергетичній сфері як драйвера регіональної економічної інтеграції. У роботі здійснено оцінку регіонального інтеграційного співробітництва країн Близького Сходу, проаналізовано їх роль у розвитку світового енергетичного ринку та з’ясовано зміни у діяльності нафтових ТНК в контексті розвитку регіональної інтеграційної взаємодії країн Близького Сходу, на підставі чого сформовано стратегічні напрями розвитку регіональної економічної інтеграції країн Близького Сходу за сучасних умов функціонування світового ринку енергоресурсів.

Опис

Горін, Д. Б. Регіональна економічна інтеграція країн Близького Сходу: сучасні виклики та тенденції розвитку світового енергетичного ринку = Regional economic integration of the countries of the Middle East: modern challenges and trends in the development of the world energy market : робота магістра ; спец. 051 "Економіка" / Д. Б. Горін ; наук. кер. Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 61 с.

Ключові слова

глобалізація, регіоналізація, економічна інтеграція, енергетичний ринок, Близький Схід, 051 "Економіка", globalization, regionalization, economic integration, energy market, Middle East

Бібліографічний опис