Використання бізнес-аналізу для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Полєтаєв Д. О. ''Використання бізнес-аналізу для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства'' магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр». – Національний університет кораблебудування імена адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2023. Метою дослідження є обґрунтування науково-теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо формування організаційноекономічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємств. Об’єктом дослідження є організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами підприємства. Наукова новизна магістерської роботи полягає в наступному: вперше вивчено інтеграцію бізнес-аналізу та Power BI в управлінні фінансовими ресурсами; результати дослідження вперше висвітлюють можливості та переваги використання цих інструментів в контексті управління фінансовими ресурсами підприємства; удосконалено методи застосування Power BI у фінансовому аналізі. Розроблені нові методи та стратегії використання Power BI, які дозволяють ефективно використовувати його в якості інструменту аналізу фінансової інформації, що відображається в підвищенні точності та швидкості прийняття рішень.

Опис

Полєтаєв, Д. О. Використання бізнес-аналізу для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства = The use of business analysis to increase the efficiency of the management of the company's financial resources : магістерська робота ; спец. 051 ''Економіка'' / Д. О. Полєтаєв ; наук. кер. В. Г. Рогов. – Миколаїв : НУК, 2023. – 66 с.

Ключові слова

фінансові ресурси, бізнес-аналіз та Power BI, кваліфікація фінансових ресурсів, 051 ''Економіка'', financial resources, business analysis and Power BI, qualification of financial resources

Бібліографічний опис