Бухгалтерський облік і економічний аналіз зобов'язань будівельного підприємства (на матеріалах ТОВ «Рембудзв'язок»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Шелестенко, А. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В даній кваліфікаційній роботі висвітлено економічну сутність, класифікаційні ознаки, еволюцію поглядів відносно поняття зобов'язань. Виявлено важливість окремих економічних теорій для розвитку зобов'язань, як об'єкту бухгалтерського обліку і економічного аналізу. На основі логічного аналізу категорії «зобов'язання» визначено, які саме складові включає дане поняття. Проведено аналіз господарської діяльності ТОВ «Рембудзв'язок», здійснено поглиблений фінансовий аналіз його показників. Проведено також аналіз зобов'язань, до складу яких входять короткострокові, довгострокові і поточні. Окрему увагу приділено організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу зобов'язань, в зв'язку з чим було виявлено певні недоліки. З'ясовано, що на підприємстві охорона праці налагоджена на високому рівні.

Опис

Шелестенко, А. А. Бухгалтерський облік і економічний аналіз зобов'язань будівельного підприємства (на матеріалах ТОВ «Рембудзв'язок» : робота бакалавра ; спец. 071 "Облік і оподаткування" / А. А. Шелестенко ; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : НУК, 2021. – 87 с.

Ключові слова

зобов’язання, бухгалтерський облік, економічний аналіз, кредиторська заборгованість, довгострокові зобов’язання, позики, 071 "Облік і оподаткування", liabilities, accounting, economic analysis, accounts payable, long-term liabilities, loans

Бібліографічний опис