Розробка системи подачі газового палива двигуна 6ЧН 28/30

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Авраменко А. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

При розробці магістерської роботи було поставлено завдання – модернізація паливної системи суднового двигуна 6ЧН 28/30 (потужність 1450 кВт при 750 об/хв.) виробництва фірми Caterpillar, встановленого на автомобільно-пасажирському поромі, з метою використання у якості основного палива метану. Використання газоподібного палива на автомобільно-пасажирському поромі викликано необхідністю зменшення використання традиційних нафтових палив, а також можливістю значного поліпшити показники токсичності відпрацьованих газів головним двигуном. Перший розділі присвячено стислому опису, основних характеристики автомобільно-пасажирського порому та головного суднового двигуна 6ЧН 28/30. У другому розділі виконано розрахунки робочого циклу при роботі двигуна 6ЧН 28/30 на різних видах палива, а саме дизельному та газовому. Третій розділі магістерської роботи присвячено розрахункам сил що діють на КШМ та розрахункам на міцність основних деталей двигуна таких, як поршень, поршневий палець, шатун й колінчастий вал. У четвертому розділі досліджено шляхи модернізації паливної системи з метою переведення двигуна на роботу з використанням газоподібного палива. Розроблено нову паливну систему та спроектовано її основні елементи. Робота представлена п’ятьма кресленнями формату А1 та містить 97 сторінок розрахунково-пояснювальної записки. Креслення (назва, номер): 1. Загальне креслення порому – ДП.142.6221м.01.01; 2. Поперечний переріз двигуна 6ЧН 28/30 – ДП.142.6221м.01.02; 3. Модернізована паливна система – ДП.142.6221м.01.03; 4. Двопаливна форсунка – ДП.142.6221м.01.04; 5. ПНВТ – ДП.142.6221м.01.05.

Опис

Авраменко, А. М. Розробка системи подачі газового палива двигуна 6ЧН 28/30 : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / А. М. Авраменко ; наук. кер. О. С. Митрофанов. – Миколаїв : НУК, 2022. – 97 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис