Правовий статус суб’єктів господарювання у портовій діяльності України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Козлов, А. С.
Kozlov, A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема магістерської роботи присвячена розкриттю правового статусу суб’єктів господарювання у портовій діяльності України, ролі в економіці, обсягу їх функцій і повноважень. Емпіричну основу дослідження склали: законодавство України та зарубіжних країн, практика діяльності державних органів України та інших країн. У розділі 1 «Морепортова діяльність як різновид господарської діяльності» розглянуто становлення та розвиток портової галузі у системі галузей економіки як предмет правового впливу; досліджені правові засади державного регулювання господарської діяльності у сфері портової галузі України. Розділ 2 «Особливості правового статусу суб’єктів господарських відносин у портовій діяльності України» складається із аналізу правового статусу суб'єктів портової влади, суб'єктів портового господарства, суб'єктів господарювання – споживачів портових послуг або робіт, органів державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють організаційно-господарські повноваження у морських портах. Розділ 3 «Іноземний досвід правового регулювання господарських відносин у морських портах» присвячений огляду тенденцій розвитку правового регулювання господарських відносин у морських портах інших країн світу, запозичення передового досвіду на шляху інтеграції до Європейського Співтовариства, перспективам реформування системи господарських відносин у морських портах, механізму подальшого вдосконалення конкурентної політики України у визначеній сфері. Список використаних джерел містить 43 найменування. Загальний обсяг роботи – 102 сторінки.

Опис

Козлов, А. С. Правовий статус суб’єктів господарювання у портовій діяльності України = Legal status of business entities in the port activity of Ukraine : магістерська робота ; спец. 081 “Право“ / А. С. Козлов ; наук. кер. А. Л. Борко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 102 с.

Ключові слова

морський порт, суб’єкти портової діяльності, стивідор, інфраструктура порту, концесія, державно-приватне партнерство, Адміністрація морських портів України, «порт-лендлорд», 081 “Право“, seaport, subjects of port activity, stevedoring, port infrastructure, concession, public-private partnership, Administration of seaports of Ukraine, «port-landlord»

Бібліографічний опис