Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах відкритого доступу як інструмент підвищення публікаційної активності вишу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Костирко, Т. М.
Корольова, Т. Д.
Kostyrko, T. M.
Korolova, T. D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліометричні дослідження наукової діяльності дозволяють виявляти шляхи наукового зростання і перспективні напрямки, визначати місце і потенціал наукових колективів, проводити інформаційний пошук нестандартних та нетрадиційних методів розвитку науки та інновацій. У доповіді проаналізовано публікації вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) у журналах відкритого доступу (ВД) з використанням продуктів і сервісів наукометричної бази даних (БД) Scopus. Сформульовано пропозиції для підвищення публікаційної активності та кращого представлення наукових результатів закладу вищої освіти (ЗВО) шляхом збільшення публікацій у журналах ВД.

Опис

Костирко, Т. М. Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах відкритого доступу як інструмент підвищення публікаційної активності вишу = Bibliometric analysis of publications of scientists in open access journals as a tool to increase the publishing activity of the University / Т. М. Костирко, Т. Д. Корольова // Матеріали VІ міжнар. конф. "University Library at a New Stage of Social Communications Development". – Дніпро, 2021. – Електрон. аналог друк. публ. – Режим доступу : http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24924/13802 (дата звернення: 19.12.2021).

Ключові слова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Наукова бібліотека, відкритий доступ, публікаційна активність, наукометричні показники, наукометричний аналіз, бібліометричне дослідження, Scopus, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, scientific library, open access, publishing activity, scientometric indicators, scientometric analysis, bibliometric research, Scopus

Бібліографічний опис