Створення й популяризація електронних інформаційних ресурсів у науково-освітньому процесі ЗВО (досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Костирко, Т. М.
Корольова, Т. Д.
Kostyrko, T. M.
Korolova, T. D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлено досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова зі створення і популяризації електронних інформаційних ресурсів у науково-освітньому процесі закладу вищої освіти.

Опис

Костирко, Т. М. Створення й популяризація електронних інформаційних ресурсів у науково-освітньому процесі ЗВО (досвід Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова) = Creation and popularization of electronic information resources in the scientific and educational process of university (experience of the Scientific Library of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding) / Т. М. Костирко, Т. Д. Корольова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві". – Миколаїв : Наук.-пед. б-ка, 2021

Ключові слова

наукова бібліотека, ЗВО, електронні ресурси, електронний каталог, інституційний репозитарій, бази даних, НУК ім. адм. Макарова, scientific library, university, electronic resources, electronic catalog, institutional repository, databases, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Бібліографічний опис