Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Герасін, О. С.
Gerasin, O. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене актуальним питанням розробки моделей та різнотипних засобів для підвищення ефективності систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення (МРБП) для переміщення робочого інструменту по феромагнітних поверхнях (ФП).
The dissertation is devoted to the actual issues of developing models and various means for increasing the effectiveness of control systems of multipurpose mobile robots (MMRs) for moving the working tool on ferromagnetic surfaces (FSs).

Опис

Герасін, О. С. Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / О. С. Герасін ; наук. кер. Ю. П. Кондратенко ; МОН України ; НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2019. – 293 с.

Ключові слова

автоматизація, багатозв'язна система автоматичного керування, комп’ютеризована система контролю і керування, нейро-нечіткі технологі, мобільний робот багатоцільового призначення, ідентифікація притискного зусилля, датчик проковзування, automation, interrelated automatic control system, computerized control system, neuro-fuzzy technologies, multipurpose mobile robot, identification of clamping force, slip displacement sensor

Бібліографічний опис

Зібрання