Розвиток механізму функціонування морських портів при впроваджені цифрових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Ханжина, К. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В роботі досліджено місце морських торговельних портів у морегосподарьскому комплексі України, визначено можливості та основні загрози цифровізації для морегосподарського комплексу, зазначена сутність цифровізації та умови її застосування в управлінні морськими портами, проведена діагностика станів та тенденцій розвитку морського портового комплексу України, проаналізований зарубіжний досвід впровадження цифровізації в управлінні морськими портами, досліджена участь держави у процесі цифровізації підприємств морегосподарського комплексу, розроблена стратегія цифровізації морського торговельного порту, розглянута технологія блокчейн для підвищення конкурентоспроможності діяльності морських портів та досліджена платіжна система E-port і запровадження її у морських портах.

Опис

Ханжина, К. В. Розвиток механізму функціонування морських портів при впроваджені цифрових технологій : магістерська робота ; спец. 051 “Економіка“ / К. В. Ханжина ; наук. кер. О. П. Корнієнко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 95 с.

Ключові слова

Індустрія 4.0, цифровізація, блокчейн, аддитивні технології, морегосподарювання, 051 “Економіка“

Бібліографічний опис