Удосконалення обладнання водолазного комплексу на основі спеціального виконання трансформатора електроживлення підводної спускової камери

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Пугачов, Роман
Puhachov, Roman

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В випускної магістерської роботі вирішується задача поліпшення масогабаритних і енергетичних показників системи електрообладнання підводного водолазного дзвону. У ході проведеного аналізу спеціальної науково-технічної інформації для комплектації глибоководного підводного дзвону ГВК-300 була запропонована просторова конструктивна схема активної частини трансформатора системи електрообладнання. Зроблено розрахунок просторового трансформатора з тригранним внутрішнім контуром (зі скругленими гранями) з врахуванням нерівномірності розподілу індукції в елементах магнітопровода. Також, для порівняння, був розрахований трансформатор класичної плоскої шихтованої конструкції. Розрахунок було виконано при дотриманні принципу електромагнітної еквівалентності (рівність потужностей, електромагнітних навантажень і умов експлуатації).

Опис

Пугачов, Р. О. Удосконалення обладнання водолазного комплексу на основі спеціального виконання трансформатора електроживлення підводної спускової камери = Improvement of the equipment of a diving complex on the basis of special execution of the power supply transformer of the underwater launching chamber : робота магістра ; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / Р. О. Пугачов ; наук. кер. Р. А. Ставинський. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 84 с.

Ключові слова

системи електричного живлення, силове електрообладнання глибоководної водолазної камери, потужність трансформатора спускової камери, power supply systems, power electrical equipment of the deep-water diving chamber, power of the trigger chamber transformer

Бібліографічний опис