Філософія відкритості: нові виклики до університетських бібліотек

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Костирко, Т. М.
Kostyrko, T. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглядаються сучасні тенденції наукової комунікації, що базуються на витоках, методології та розвитку феноменів «відкритий контент» і «відкрита наука», підтримка моделі відкритого доступу міжнародною спільнотою на законодавчому рівні, а також визначено кроки університетських бібліотек на шляху до реалізації принципів відкритого доступу до наукового знання та втілення ідей відкритої науки.
Modern trends of scientific communication, based on sources, methodology and development of the phenomena of "open content" and "open science", support of the model of open access by the international community at the legislative level are considered. And also the steps of university libraries on the path to implementing the principles of open access to scientific knowledge and the embodiment of open science ideas are identified.

Опис

Костирко, Т. М. Філософія відкритості: нові виклики до університетських бібліотек / Т. М. Костирко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотек ХХІ століття: виклики, нові можливості, перспективи», 7–8 листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 48–56.

Ключові слова

філософія відкритості, нові моделі відкритого доступу, університетські бібліотеки як ініціатори відкритого доступу, підтримка плану S., philosophy of openness, new models of open access, university libraries as initiators of open access, support for plan S.

Бібліографічний опис