Електронний посібник з організації робочого місця перекладача

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Юрченко, І. В.
Yurchenko, І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Юрченко І. В. Електронний посібник з організації робочого місця перекладача: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 2022 р. Кваліфікаційну роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 2022 р. Дипломне дослідження присвячене комплексному аналізу вітчизняного ринку перекладацьких послуг з метою розкриття основних інформаційних ресурсів, які можуть входити до складу АРМ перекладача та використовуватися як у професійній діяльності, так і у процесі навчання майбутніх перекладачів на матеріалі мовної пари “англійська → українська”. Висвітлено зміст поняття «АРМ перекладача», досліджено типологію видів перекладу, описано етапи перекладацького процесу, визначено які види перекладу затребувані на вітчизняному ринку перекладацьких послуг з подальшим системним аналізом інструментів та ресурсів, які можуть використовуватися залежно від виду виконуваних перекладів на базі мовної пари “англійська → українська”, і як результат розроблено електронний посібник з організації робочого місця перекладача.

Опис

Юрченко, І. В. Електронний посібник з організації робочого місця перекладача = Electronic manual for designing a translator’s workstation : магістерська робота ; спец. 035 “Філологія“ / І. В. Юрченко ; наук. кер. О. А. Дубова. – Миколаїв : НУК, 2022. – 90 с.

Ключові слова

АРМ перекладача, перекладацька діяльність, інформаційні ресурси в діяльності перекладача, засоби автоматизації перекладацької діяльності, 035 “Філологія“, translation activity, means of automating translation activity

Бібліографічний опис