Особливості спортивної підготовки спортсменів-бодібілдерів 17-19 років на етапі початкової підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Шерстюк, В. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота викладена на 56 сторінках, літературних джерел 75. Об’єкт дослідження – спортивна підготовка спортсменів-бодібілдерів 17- 19 років на етапі початкової підготовки. Предмет дослідження – програма тренувань спортсменів- бодібілдерів 17- 19 років без використання вправ з осьовим навантаженням на хребет. Мета роботи – дослідити особливості спортивної підготовки спортсменів- бодібілдерів 17-19 років на етапі початкової підготовки. У першому розділі зроблено огляд науково-методичної літератури з проблем поширення травматизму у бодібілдингу та проаналізовано вплив осьового навантаження на хребет, зроблено аналіз існуючих типів вправ та особливостей тренувань у бодібілдингу. У другому розділі представлено детальний опис використаних методів дослідження та охарактеризовано етапи дослідження. У третьому розділі описано організацію дослідження та дані досліджуваних груп, що були отримані до його початку. Четвертий розділ присвячено розробці безпечної програми тренувань в бодібілдингу для етапу початкової підготовки без використання вправ із значним осьовим навантаженням на хребет. Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 56 сторінках комп’ютерного тексту, у тому числі 2 рисунків, 12 таблиць, список використаних джерел із 75 найменувань, 3 додатки. Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані тренерами з бодібілдингу для поступової підготовки та адаптаційного збільшення скелетних м’язів всіх головних м’язових груп спортсменів-бодібілдерів 17-19 років, як один з шляхів зниження спортивного травматизму та уникнення можливого негативного впливу на хребет на етапі початкової підготовки.

Опис

Шерстюк, В. А. Особливості спортивної підготовки спортсменів-бодібілдерів 17-19 років на етапі початкової підготовки : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / В. А. Шерстюк ; наук. кер. І. Б. Марцінковський. – Миколаїв : НУК, 2022. – 74 с.

Ключові слова

гіпертрофія, осьове навантаження на хребет, ізольовані вправи, базові вправи, мезоцикл, скелетні м’язи, етап початкової спортивної підготовки, 017 ''Фізична культура і спорт'', hypertrophy, axial load on the spine, isolated exercises, basic exercises, mesocycle, skeletal muscles, stage of initial sports training

Бібліографічний опис