Обґрунтування основних категорій енергоентропійної теорії організацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Бондар, Алла Віталіївна
Bondar, Alla V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Метою дослідження є конкретизація змісту і формалізація основних категорій енергоентропійної теорії організації. Інтуїтивне розуміння і визнання факту існування організації ентропії в енергетичному контексті притаманне багатьом сучасним фахівцям. У дослідженнях має місце концептуальна подача ідеї та закономірностей без представлення конкретних формалізацій для оцінки і вивчення енергоентропії організацій. Методика. Для досягнення мети в роботі використані основні положення першого початку термодинаміки та закони енергоентропіки. Результати. У ході дослідження виявлено, що підходи, які використовуються в термодинаміці та статистичній фізиці, потребують певної модифікації для вивчення енергоентропії організацій. Тому в роботі були обґрунтовані й аналітично виражені основні категорії термодинаміки з урахуванням специфіки організацій: енергія, температура, робота, ентропія і теплота. Прийнято, що з погляду організації, енергія – це універсальна міра різноманітності ресурсів організації (протоенергії) та її інформаційно-речовинно-енергетичного обміну із зовнішнім середовищем.

Опис

Бондар, А. В. Обґрунтування основних категорій енергоентропійної теорії організацій = Substantiation of the basic categories of energy entropy theory of organizations / А. В. Бондар // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2020. – № 1 (13). – С. 31–37.

Ключові слова

енергоентропіка, енергія організації, робота, ентропія, температура, теплота, energy entropy, organization energy, work, entropy, temperature, heat

Бібліографічний опис

Зібрання