Розробка та обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Калашнікова, І. В.
Kalashnikov, I. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Калашнікова І. В. «Розробка та обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу», магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освіти «магістр» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2021. Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розробка та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: вивчення сутності економічної ефективності підприємств; дослідження чинники та напрямки підвищення ефективності господарської діяльності підприємств; опрацювання методичних підходів до економічного аналізу економічної ефективності підприємств; дослідити сучасні тренди в морегосподарюванні; здійснити техніко-економічну характеристику ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; проаналізувати економічну ефективність діяльності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; вивчити діджиталізацію як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства в сфері В2В; розробити інноваційний інструментарій підвищення ефективності діяльності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс»; економічно обґрунтувати заходи підвищення ефективності ТОВ «Дайвінг Марін Сервіс».

Опис

Калашнікова, І. В. Розробка та обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств морського судового сервісу = Development and substantiation of ways to increase the efficiency of maritime court service enterprises : магістерська робота ; спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність“ / І. В. Калашнікова ; наук. кер. І. Л. Дибач. – Миколаїв : НУК, 2021. – 99 с.

Ключові слова

діджиталізація, інноваційний інструментарій, організаційно-економічний інструментарій, ефективність, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність“, digitalization, innovative tools, organizational and economic tools, efficiency

Бібліографічний опис