Дослідження методів регресійного аналізу та розробка інформаційної системи кредитоспроможності фізичних осіб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Брятко, А. Ф.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дипломної роботи є розробка інформаційної системи «Кредитоспроможності фізичних осіб». Під час роботи сформовані вимоги до інформаційної системи, розроблені основні проектні рішення за технічним, інформаційним, математичним, організаційним та програмним забезпеченням, сформована робоча документація за програмним забезпеченням. Реалізована інформаційна система. Дипломна робота виконана на 108 аркушах машинописного тексту, містить 30 рисунків, 9 таблиць, 3 додатки, список використаних джерел містить 10 найменувань.

Опис

Брятко, А. Ф. Дослідження методів регресійного аналізу та розробка інформаційної системи кредитоспроможності фізичних осіб : магістерська робота ; спец. 126 “Інформаційні системи та технології“ / А. Ф. Брятко ; наук. кер. Л. С. Чернова. – Миколаїв : НУК, 2020. – 87 с.

Ключові слова

інформаційна система, кредитування, кредитоспроможність, оцінка, аналіз методів, кредитний скоринг, скорингова модель, регресійний аналіз, логістична регресія, 126 “Інформаційні системи та технології“, information system, lending, solvency, rating, analysis of methods, credit scoring, scoring model, regression analysis, logistic regression

Бібліографічний опис