Автоматизація процесів тестування веб-сервісу на основі Java

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Бойчук, А. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена розробці фреймворку для автоматизації тестування веб-сервісу на основі Java. Робота характеризується послідовною структурою. У вступній частині описується основна проблематика кваліфікаційної роботи. В першому розділі розглянуто cучасний стан проблеми автоматизації процесів тестування веб-сервісів, основні завдання автоматизованого тестування керуючих програм, класифікацію різновидів тестування та автоматизації тестування програмного забезпечення, а також проведено аналіз переваг та недоліків існуючих методик тестування. В другому розділі проведено складання документації для тестування веб-сервісів. В третьому розділі розроблено програмні засоби автоматизованого тестування веб-сервісів на основі Java. В четвертому розділі розглянуті питання охорони праці. За результатом проведеної роботи зроблено висновки. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 82 сторінки, робота містить 43 рисунки, 11 таблиць та 16 використаних джерел.

Опис

Бойчук, А. М. Автоматизація процесів тестування веб-сервісу на основі Java: бакалаврська робота ; спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / А. М. Бойчук ; наук. кер. О. С. Герасін. – Миколаїв : НУК, 2022. – 82 с.

Ключові слова

151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Бібліографічний опис