Тренди іноземного інвестування та методи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Єфімова Г. В.
Марущак, С. М.
Пащенко О. В.
Yefimova G. V.
Marushchak S. M.
Pashchenko O. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Визначено основні тренди іноземного інвестування в Україну. Проаналізовано методи оцінки рівня інвестиційної привабливості регіонів України, запропоновано напрямки їх удосконалення та застосування.

Опис

Єфімова, Г. В. Тренди іноземного інвестування та методи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів = Trends of foreign investment and methods of evaluation of investment attractiveness of regions / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак, О. В. Пащенко // Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 491–494.

Ключові слова

Бібліографічний опис