Поняття непоіменованих договорів та особливості правового регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Сичугова, М. О.
Sichugova, M. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У темі магістерської роботи досліджено особливості непоіменованого договору, правове регулювання та основні види таких договорів. Проаналізовано ряд важливих питань: зміст «непоіменованого договору», межі свободи договору щодо вибору виду договору, що укладається; алгоритм кваліфікації непоіменованих договорів. В процесі роботи було використано законодавство України та зарубіжних країн, книги, статті. У розділі 1 «Поняття непоіменованих договорів та особливості правового регулювання» розглянуто особливості цивільно-правовового договору, принцип «дозволено все що не заборонено законом», а також поняття, зміст та правове регулювання непоіменованого договору. Розділ 2 «Аналіз окремих видів непоіменованих договорів» містить такі види: договір про надання медичних послуг, договір трансферу спортсмена, договір про надання освітніх послуг, договір про надання ритуальних послуг, дистриб'юторський договір. У розділі 3 «Правове регулювання непоіменованих договорів в окремих країнах» досліджено правове регулювання непоіменованих договорів в Росії, Німеччині, Франції, Молдові та інших країнах. Список використаних джерел містить 97 найменувань. Загальний обсяг роботи – 78 сторінок.

Опис

Сичугова, М. О. Поняття непоіменованих договорів та особливості правового регулювання = The concept of unnamed contracts and features of legal regulation : магістерська робота ; спец. 081 “Право“ / М. О. Сичугова ; наук. кер. О. А. Ломакіна. – Миколаїв : НУК, 2020. – 98 с.

Ключові слова

цивільно-правовий договір, принцип «дозволено все, що не заборонено законом», диспозитивність, непоіменований договір, свобода договору, ознаки непоіменованого договору, унітарний непоіменований договір, 081 “Право“, civil law agreement, principle “everything that is not prohibited by law is allowed”, dispositiveness, unnamed agreement, freedom of agreement, features of unnamed agreement, unitary unnamed agreement

Бібліографічний опис