Автоматизація процесів розробки та тестування програмного забезпечення на основі CI/CD практик

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Черній, М. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою даної дипломної роботи є розробка програмних засобів автоматизації процесів розробки та тестування програмного забезпечення на основі CI/CD практик. В ході роботи проведено аналіз існуючих систем автоматізації, а також засобів та методів найбільш поширених для вирішення проблем бізнесу. Наведено структуру та програмні засоби реалізації мультифункціональної системи автоматизації для IT проекту. В результаті проведено моделювання системи на базі практик постійної інтеграції та розгортання програмного забезпечення, а також здійснено порівняльний аналіз ефективності автоматизації на проекті. Також, в роботі розглянуті питання охорони праці, а саме: аналіз небезпечних і шкідливих факторів для здоров’я інженера при розробці системи автоматиції в розрізі сучнах методик ведення розробки та використання гнучких технологій ведення проекту; можливі заходи для забезпечення підвищення безпечності робіт. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 82 сторінки, робота містить 59 рисунків та 9 використаних джерел.

Опис

Черній, М. О. Автоматизація процесів розробки та тестування програмного забезпечення на основі CI/CD практик : бакалаврська робота ; спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / М. О. Черній ; наук. кер. О. С. Герасін. – Миколаїв : НУК, 2022. – 82 с.

Ключові слова

Agile, автоматизація процесів, DevOps, CI/CD, 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", Agile, process automation, DevOps, CI / CD

Бібліографічний опис