Відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Катрич, Євгеній Олександрович
Katrych, Yevheniy Oleksandrovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі проаналізовано сутність та зміст інформаційних правовідносин, охарактеризовано поняття та види інформаційних правопорушень, а також висвітлено та досліджено порядок здійснення, процедуру регулювання та правові особливості притягнення до відповідальності за інформаційне правопорушення. У роботі також досліджено доктринальні напрацювання та законодавчу основу регулювання інформаційних правовідносин. У першому розділі «Загальне поняття інформаційних правовідносин» здійснено теоретичний огляд термінології за темою, з’ясовано сутність інформації, охарактеризовано об’єкт та суб’єкт інформаційних правовідносин. У другому розділі «Інформаційне правопорушення та відповідальність за нього» проаналізовано поняття та структуру інформаційного правопорушення, досліджено юридичну відповідальність за нього. У третьому розділі «Галузева відповідальність за інформаційне правопорушення» представлені галузеві види відповідальності за інформаційні правопорушення, а саме: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, а також порядок та наслідки їх застосування.

Опис

Катрич, Є. О. Відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері = Responsibility for offense in the information sphere : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / Є. О. Катрич ; наук. кер. Т. М. Федоренко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 87 с.

Ключові слова

інформація, інформаційні правовідносини, інформаційне правопорушення, суб’єкти інформаційних правовідносин, об’єкти інформаційних правовідносин, відповідальність в інформаційному праві, спеціальність : 081 “Право“, information, information legal relations, information offense, subjects of information legal relations, objects of information legal relations, responsibility in information law

Бібліографічний опис