Автоматизація підводних пошуково-обстежувальних робіт на основі застосування автономного підводного апарата-робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Блінцов, С. В.
Вакар, Р. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено аналітичні залежності для планування місій пошуково-обстежувальних автономних підводних апаратів-роботів (АПР), оптимальних за критеріями продуктивності та енергетичної ефективності. Розроблено структурну схему автоматизованого планування місій АПР як основу створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу, призначеного для синтезу оптимальних систем автома-тичного керування АПР. = The analytical relationships for mission planning of the search and inspecting works by autonomous underwater vehicles, that are efficient for their capacity and power, are given. The structural scheme of the automated underwater vehicle mission planning is developed as the base for special hardware-software complex, designed for synthesis of automatic control optimum sys- tems of the autonomous underwater vehicles.

Опис

Блінцов, С. В. Автоматизація підводних пошуково-обстежувальних робіт на основі застосування автономного підводного апарата-робота / С. В. Блінцов, Р. В. Вакар // Вісн. НУК. – Миколаїв, 2010. – № 4. – Режим доступу : http://evn.nuos.edu.ua/article/view/24988/22445.

Ключові слова

автономний підводний апарат-робот, система автоматичного керування, експлуатаційна ефективність, планування підводних місій, пошуково-обстежувальні роботи, autonomous underwater vehicle, automatic control system, operational efficiency, underwater mission planning, search and inspecting works

Бібліографічний опис

Зібрання