Розробка програмного забезпечення веб-сайту для онлайн-замовлень рекламної студії Angel

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Ніколаєв, В. Д.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена розв’язанню задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме розробці програмного забезпечення вебсайту для онлайн-замовлень рекламної студії Angel. Було проведено аналіз вебсайтів рекламних агенцій, що існують, сформована й обґрунтована постановка задачі на розробку програмного забезпечення вебсайту для онлайн-замовлень рекламної студії Angel. Було розроблено проєкт програмного забезпечення вебсайту, його реалізацію та тестування. Також кваліфікаційна робота містить розділ з охорони праці. Робота викладена на 101 сторінці машинописного тексту й налічує 26 рисунків, 1 таблицю, список викорастаних джерел з 8 найменувань та 5 додатків.

Опис

Ніколаєв, В. Д. Розробка програмного забезпечення веб-сайту для онлайн-замовлень рекламної студії Angel : бакалаврська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / В. Д. Ніколаєв ; наук. кер. А. В. Пухалевич. – Миколаїв : НУК, 2022. – 101 с.

Ключові слова

програмне забезпечення, рекламна студія, веб-сайт, онлайн- замовлення, постановка задачі, клієнт, проєкт програмного забезпечення, 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Бібліографічний опис