Системний аналіз процесу створення розподіленої інформаційної системи на прикладі сервісу спільного редагування документів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кардаш, А. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська робота присвячена дослідженню засобів та технологій створення розподіленої інформаційної системи взаємного редагування документів у режимі реального часу. У роботі досліджуються сучасний стан технологій та існуючі рішення. У роботі також виконується розробка інформаційної системи. Для створення системи розробляється її концепція, приймаються загальні рішення, а також рішення щодо організаційного, інформаційного, технічного та програмного забезпечення. Розробляється відповідна документація. Також у роботі виконуються розділи з техніко-економічної частини, охорони праці, охорони навколишнього середовища. Робота виконана українською мовою на 106 сторінках друкованого тексту, містить 32 малюнки, 6 таблиць, 3 додаткі та список літератури з 19 джерел.

Опис

Кардаш, А. О. Системний аналіз процесу створення розподіленої інформаційної системи на прикладі сервісу спільного редагування документів : магістерська робота ; спец. 126 “Інформаційні системи та технології“ / А. О. Кардаш ; наук. кер. Н. Р. Книрік. – Миколаїв : НУК, 2021. – 93 с.

Ключові слова

системний аналіз, розподілена інформаційна система, система спільного редагування документів, інформаційні системи, 126 “Інформаційні системи та технології“

Бібліографічний опис