Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в академической гребле

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Богуш, В.
Гетманцев, С.
Кувалдина, О.
Кулаков, Ю.
Сокол, О.
Яцунский, Е.
Bogush, V.
Hetmantsev, S.
Kuvaldina, O.
Kulakov, Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета: розробити критерії оцінки показників і складових елементів фізичної якості швидкості. Матеріал і методи: обстежувалися юнаки, які спеціалізуються в академічному веслуванні, що розрізняться за віком і спортивною кваліфікацією. Досліджувалися сенсомоторні реакції на звуковий і світловий подразники, а також за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренувального дії визначалися темп, час і швидкість одного руху, частота рухів. Процес тестування моделює типові умови тренувальної та змагальної діяльності та оцінює виконання завдання. Результати: на підставі про ведених комплексних досліджень показників фізичної якості швидкості і складових її елементів (темпу, часу і швидкості одного руху, частоти рухів) розроблено критерії їх оцінки для юнаків різного віку та спортивної кваліфікації, що займаються академічним веслуванням. Запропонована методика досліджень дозволяє вивчати силу та рухливість нервових процесів, функціональну витривалість і психомоторну працездатність спортсменів. Висновки: розроблені критерії оцінки фізичної якості швидкості дозволяють вияви ти індивідуальні психофізіологічні особливості організму спортсмена, що дасть можливість вносити корективи у вдосконалення швидкісних здібностей і ефективно управляти тренувальним процесом.

Опис

Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в академической гребле / В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, О. В. Кувалдина, Ю. Е. Кулаков, О. В. Сокол, Е. А. Яцунский // Слобожанський наук.-спорт. вісн. – Харків : ХДАФК, 2016. – № 6 (56). – С. 24–31.

Ключові слова

темп, время и скорость одного движения, частота движений, время сенсомоторных реакций на звуковой и световой раздражители, темп, час і швидкість одного руху, частота рухів, час сенсомоторних реакцій на звуковий і світловий подразники, speed, time and speed of one movement, frequency of movements, time of sensomotory of reactions to sound and light irritants

Бібліографічний опис