Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюджетом (на матеріалах ТОВ "Альянс")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Качуровська, Аліна
Kachurovska, Alina

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з бюджетом підприємства. Обґрунтовані теоретичні, науково-методичні і прикладні питання обліку і аналізу податкових платежів, розроблені практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління податковими платежами підприємства. На основі критичного розгляду діючої системи податкових платежів показано неузгодженість окремих нормативних актів відносно бухгалтерського обліку і податкової звітності. В межах вдосконалення системи бюджетування діяльності підприємства запропонована і обґрунтована структурно-логічна схема системи обліково-аналітичного забезпечення підприємства. Розроблені форми аналітичних відомостей для заповнення декларації з податку на прибуток.

Опис

Качуровська, А. Р. Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюджетом : робота магістра ; 051 "Економіка" / А. Р. Качуровська ; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : ПФ НУК, 2018. – 144 с.

Ключові слова

облік, податкові платежі, податкові зобов'язання, податкова звітність, розрахунки з бюджетом, економічний аналіз, внутрішньогосподарський контроль, контрольні процедури, accounting, tax payments, tax liabilities, tax accounts, financial records, settlements of budgetary payments, economic analysis, self-economical control, review procedures

Бібліографічний опис