Інструменти оцінки ефективності HR проєктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Данилюк С. С. Інструменти оцінки ефективності HR проєктів. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 ''Комп’ютерні науки'', освітньої програми "Управління проєктами". Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2023 рік. 85 сторінок. В кваліфікаційній роботі уточнено поняття та сутність основних категорій досліджуваної проблематики, розроблено класифікацію проєктів у галузі управління персоналом, узагальнено теоретичний та практичний досвід у галузі оцінки ефективності проєктів у галузі управління персоналом, обґрунтовано комплексну методику оцінки ефективності проєктів у галузі управління персоналом з урахуванням специфічних особливостей проєктів даної предметної галузі.

Опис

Данилюк, С. С. Інструменти оцінки ефективності HR проєктів = Tools for assessing the effectiveness of HR projects : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / С. С. Данилюк ; наук. кер. С. В. Руденко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 86 с.

Ключові слова

управління проєктом, інструменти, оцінка проєктів, HR проєкти, модель, технології HR, 122 ''Комп’ютерні науки'', project management, tools, project evaluation, HR projects, model, HR technologies

Бібліографічний опис