Розробка технології паяння металокерамічних вузлів з використанням активних припоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Даний дипломний проект висвітлює проблему розробки технології паяння металокерамічних вузлів з використанням активних припоїв. Метою дослідження є розробка технології адгезійно-активного паяння високовольтних гермовводів електронно-променевих гармат. Дипломний проект складається з вступу, 5-ти розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. Розрахунково-пояснювальна записка містить ____ аркушів, графічна частина – ___ аркушів. Результатами виконаної роботи є: здійснення аналізу літератури стосовно виготовлення металокерамічних вузлів; визначення очікуваної структури зварного з'єднання та його механічних властивостей; проведено дослідження процесів взаємодії титанозмісних припоїв з оксидною керамікою і коваром; розроблена технології активної контактно-реактивної пайки металокерамічних гермоводів; вирішення питань охорони праці та техніки безпеки.

Опис

Ісаєнко, С. М. Розробка технології паяння металокерамічних вузлів з використанням активних припоїв = Development of technology for soldering metal-ceramic assemblies using active solders : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / С. М. Ісаєнко ; наук. кер. О. В. Лабарткава. – Миколаїв : НУК, 2023. – 88 с.

Ключові слова

паяння, кераміка, ковар, припої, 131 ''Прикладна механіка'', soldering, ceramics, kovar, solders

Бібліографічний опис