Організаційно-управлінські можливості запобігання аваріям морського транспорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Гилка, У. Л.
Gylka, Ulyana L.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В сукупності дій, що спрямовані на зниження ризиків аварій, поєднуються конструктивні, технічні, технологічні, безпекові заходи. Певні заходи досягають ефективності, а зниження впливу людського фактору, який спричиняє близько 70 % аварій, досягти не вдається. Масштаби аварійності сягають кількох тисяч аварій щороку, що спонукає до пошуку додаткових підходів. Послідовність пошуку складають такі кроки, як отримання інформації про причини, обставини й характер аварій; аналіз інформації задля виявлення можливостей запобігання аваріям; обґрунтування практичних дій зі зменшення ризиків аварій. В сукупності причин аварій переважає людський фактор, що становить 73 %, далі йдуть конструктивні недоліки та відмови обладнання (15 %), погодні умови та форс-мажорні обставини (8 %). Аварії спричиняються помилками командного складу (25 %), рядового складу (17 %), берегових служб (14 %), лоцманів (5 %), механіків (2 %). На зниження аварійності спрямовується все більше зусиль, але її обсяги й негативні наслідки залишаються масштабними. Міжнародні організації, національні інституції та судновласники розробляють та вживають заходів зі зниження ризиків аварій. Проте головним чином внаслідок людського фактору подолати аварійність не вдається. Проблемою є ефективність донесення вказівок до персоналу. Запропоновані підходи, за допомогою яких можна підвищити ефективність дій із запобігання виникненню аварій. Організаційно-управлінські процедури мають базуватися на таких засадах, як охоплення всього ланцюга професійної підготовки персоналу від навчальних закладів, перепідготовки, атестації, тренінгів; задіяння всіх категорій персоналу включаючи берегові служби, лоцманів, членів екіпажу; використання цільової інформації відповідно до професійно-посадової спеціалізації персоналу; застосування сучасних форм подання інформації (аудіоінструкції, тести, відеороліки за методикою кейсів). Подальші дослідження доцільно зосередити на пошуку шляхів раннього попередження розвитку аварійних ситуацій.

Опис

Гилка, У. Л. Організаційно-управлінські можливості запобігання аваріям морського транспорту = Organizational and management possibilities of preventing maritime transport accidents / У. Л. Гилка // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 1 (479). – С. 109–114.

Ключові слова

морські аварії, причини аварійних ситуацій, заходи запобігання аваріям, accidents at sea, causes of accidents, accident prevention measures

Бібліографічний опис

Зібрання