Economic and mathematical model of an investment eco-project under conditions of uncertainty

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Tsesliv, Olga V.
Kolomiiets, Anna S.
Kolomiiets, Serhii V.
Цеслів, О. В.
Коломієць, А. С.
Коломієць, С. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Стаття присвячена розробці економіко-математичної моделі оцінки ефективності стартап-проєктів у сфері екології на основі імітаційного моделювання. Стартапи – це невеликі компанії, які будують свій бізнес на новітніх інноваційних ідеях з використанням сучасних інформаційних технологій та характеризуються високим ризиком. Імітаційне моделювання – це метод аналізу і синтезу складних систем, який використовується, коли традиційні математичні методи дослідження неможливі або неефективні. Цікавим є дослідження ризику в імітаційному моделюванні. У роботі розглянуто два інвестиційні проєкти у сфері екології. Дослідження проводилося на основі чистої приведеної вартості та внутрішньої прибутковості. Генеруються вектори з N випадкових чисел з рівномірним законом розподілу та граничними точками інтервалу. Розрахунок проведено в програмі Mathcad. Розраховано коефіцієнт ризику для розглянутих проєктів. Побудовано гістограму розподілу NPV. В результаті якісного аналізу були виявлені фактори проєкту, найбільш схильні до ризику. Визначено рейтинг чинників проєкту. Розробка інвестиційного проєкту базується на певних принципах, при цьому важливу роль відіграє аналіз проєктних ризиків. Сучасна економічна ситуація характеризується нестабільністю, що необхідно враховувати в процесі прийняття грамотних інвестиційно-проєктних рішень. Однак для адекватної оцінки ризику необхідно мати достатню кількість даних, отримати які деколи неможливо. Якщо фізичні дані отримати важко або неможливо, їх замінюють величинами, що були отримані під час імітаційного експерименту. Новизною роботи є визначення коефіцієнту ризику як співвідношення сподіваних величин – несприятливих і сприятливих відхилень показників від прогнозованого рівня. У роботі знайдено коефіцієнти ризику для двох досліджуваних екопроєктів. Якісний аналіз був проведений в програмі EXCEL. Аналізувалась чутливість NPV до чинників проєкту, схильних до ризику. Модель може бути використана як інвесторами, так і підприємцями.

Опис

Tsesliv, O. V. Economic and mathematical model of an investment eco-project under conditions of uncertainty = Економіко-математична модель інвестиційного екопроєкту в умовах невизначеності, O. V. Tsesliv, A. S. Kolomiiets, S. V. Kolomiiets // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 2 (485). – С. 46–52.

Ключові слова

net present value, risk factor, simulation, discounting, qualitative analysis, чиста приведена вартість, коефіцієнт ризику, імітаційне моделювання, дисконтування, якісний аналіз

Бібліографічний опис

Зібрання