Покращення техніко-економічних показників 4-тактного газового двигуна потужністю 800 кВт для стаціонарної електростанції з розробкою конструкції храпового механізму, що обертає випускний клапан кришки циліндру. Прототип 6ГЧН 36/45

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета роботи – дослідження індикаторних та ефективних показників газового двигуна при удосконаленні системи ГРМ. Завданням роботи є розрахунок робочого процесу газового двигуна аналітичним методом, проектування системи обертання клапанів і аналіз роботи випускних клапанів. Об’єкт дослідження – газовий двигун 6ГЧН 36/45. Метою виконання даної кваліфікаційної роботи була – розробка системи обертання клапанів, що відмінна від «Ротокап», та аналіз роботи випускних клапанів. Під час виконання кваліфікаційної роботи було розраховано робочий процес газового двигуна, тепловий баланс, побудовано індикаторні діаграми та діаграми сил, що діють в КШМ. При проведенні аналізу ефективних показників виявилось, що ефективна потужність спроектованого двигуна 6ГЧН 36/45 залишилася на тому ж рівні, що й в двигуна-прототипу за рахунок того, що середній ефективний тиск залишився на тому ж рівні. Питома ефективна витрата палива зменшилась за рахунок збільшення ефективного ККД. Було проведено комплексний аналіз умов роботи випускних клапанів та запропоновано ефективний метод усунення декотрих проблем (використання храпового механізму оберту клапанів). Також було проведено конструктивний розрахунок храпового механізму та пружини храповика. Велику увагу в даній кваліфікаційній роботі було приділено охороні навколишнього довкілля та охороні праці. Основними напрямами по зниженню шкідливого впливу двигуна є: використання нейтралізаторів шкідливих речовин; використання газоподібного палива; використання закритих систем вентиляції картера; ізоляція і екранування нагрітих деталей; закриття об’ємів, де рухаються і обертаються деталі, спеціальними кожухами. Були запропоновані заходи щодо зниження рівня шуму та вібрації при роботі двигуна, рекомендовано заходи для зниження токсичності відпрацьованих газів та захисту навколишнього середовища.

Опис

Дубовскова, В. А. Покращення техніко-економічних показників 4-тактного газового двигуна потужністю 800 кВт для стаціонарної електростанції з розробкою конструкції храпового механізму, що обертає випускний клапан кришки циліндру. Прототип 6ГЧН 36/45 : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / В. А. Дубовскова ; наук. кер. В. В. Нестеренко. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 97 с.

Ключові слова

тепловий баланс, газовий двигун, індикаторна діаграма, робочий цикл, 131 ''Прикладна механіка'', heat balance, gas engine, indicator diagram, work cycle

Бібліографічний опис