Моніторинг публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, Phd в НУК ім. адм. Макарова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Костирко, Т. М.
Корольова, Т. Д.
Kostyrko, T. M.
Korolova, T. D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. У доповіді представлені результати моніторингу публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, PhD в НУК ім. адм. Макарова на основі даних наукометричних БД Scopus і Web of Science, спрямованого на оцінювання результатів їхньої наукової діяльності. Отримані результати можна використовувати для подальшого підвищення публікаційної активності як здобувачів наукових ступенів, так і університету в цілому.

Опис

Костирко, Т. М. Моніторинг публікаційної активності здобувачів наукових ступенів доктора, кандидата наук, Phd в НУК ім. адм. Макарова = Monitoring of the publication activity of applicants for the scientific degree of doctor, candidates of sciences, Phd Admiral Makarov National University of Shipbuilding / Т. М. Костирко, Т. Д. Корольова // Матеріали ХІI міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 542–546.

Ключові слова

публікаційна активність, наукометричні бази даних, Scopus, Web of Science, здобувачі наукових ступенів, НУК ім. адм. Макарова, publishing activity, Scopus, Web of Science, scientometric analysis, degree seekers, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Бібліографічний опис