Оцінка та передумови для побудови інтелектуальних енергетичних середовищ на основі фотовольтаїчних систем генерації електроенергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Денисюк, С. П.
Соколовський, П. В.
Denysiuk, Serhii P.
Sokolovskyi, Pavlo V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. У статті йдеться про стан відновлювальної енергетики України як ключової одиниці в побудові майбутніх енергетичних систем Смарт Грід. Мета – оцінка й аналіз роботи програми-асистента в пошуку та реалізації проєктів з побудови сонячних електростанцій на базі приватних сонячних систем. Робота таких систем прямим чином залежить від режиму роботи споживача. З метою достовірності отриманих результатів роботи програми-асистента було виконано детальну порівняльну оцінку з роботою як реальних комплексів міні-СЕС на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, так і платних програмних комплексів із моделювання сонячних електростанцій. Розбіжності в розрахунках мінімальні, результати моделювання є близькими до реальних (розбіжність – 8,72 %) за умови, що програма-асистент є повністю розрахунковим модулем. Охарактеризовано стан розвитку сектора відновлюваних джерел енергії в Україні, а саме PV-станцій, в енергетичній структурі об’єднаної енергетичної системи України. Описані енергетичні й економічні критерії такого приєднання. Проаналізовано іноземний досвід побудови та впровадження зелених технологій в енергетичні системи таких проєктів, як NYSEG та SCA, для подальшого його наукового дослідження та випробування. Описано роботу PV-модуля з виділенням його основних залежностей від узагальненого показника сонячної інсоляції в середовищі Matlab Simulink. Отримані дані вказують на всі передумови можливості широкої участі приватних PV-систем забезпечення електроенергією як основного активу функціонування Energy Smart Community. Результати. Наведено реальні показники й оцінку використання приватних сонячних електростнцій. Наукова новизна. Використання програмного комплексу для оцінки рівня ефективності приватних сонячних електростанцій близької до реальної точності розрахунків. Практична значимість. Матеріали цієї роботи можуть бути використані з метою підвищення ефективності та продуктивності роботи сонячних електростанцій як на етапі будівництва, так і вже побудованих.

Опис

Денисюк, С. П. Оцінка та передумови для побудови інтелектуальних енергетичних середовищ на основі фотовольтаїчних систем генерації електроенергії = Evaluation and prerequisites for building intellectual of energy environments based on photovoltaic electricity generation systems / С. П. Денисюк, П. В. Соколовський // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 2 (480). – С. 58–67.

Ключові слова

екологічна безпека, ризик, акваторія, забруднення, антропогенний вплив, UES of Ukraine, renewable energy sources, PV system, energy storage, flexible generation, prosumer, Smart Grid, Solar power plant

Бібліографічний опис

Зібрання